Dành cho học sinh của thầy Phạm Trung Dũng VTN muốn luyện tập trên luyentracnghiem.com.

Lên phía trên
Làm sao để luyện tập trên luyentracnghiem.com
Câu hỏi:

Em muốn luyện tập trên luyentracnghiem.com nhưng không thể lập được tài khoản truy cập, vậy em phải làm thế nào ?

Trả lời:
  • Em cần là học sinh của Thầy Dũng VTN
  • Em lập tài khoản, ghi nhớ tên tài khoản và email dùng để lập tài khoản
  • Xin thầy Dũng VTN phiếu kích hoạt và điền đầy đủ thông tin
  • Sau khi thầy Dũng VTN kích hoạt nick thì em có thể luyện tập