Giải thích vật lý

Tại sao trước khi nhảy người phải nhún xuống một chút?

Tại sao trước khi nhảy người phải nhún xuống một chút?

Tại sao trước khi nhảy người ta lại phải nhún xuống một chút?

Đăng lúc: 15-08-2017 06:52:00 AM | Đã xem: 207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Tại sao sóc và cáo cần cái đuôi lớn?

Tại sao sóc và cáo cần cái đuôi lớn?

Tại sao sóc và cáo cần cái đuôi lớn?

Đăng lúc: 13-08-2017 07:16:00 AM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Lông mọc trên bề mặt thân giun đất có ý nghĩa gì đối với sự di chuyển của nó?

Lông mọc trên bề mặt thân giun đất có ý nghĩa gì đối với sự di chuyển của nó?

Những lông mọc trên bề mặt thân giun đất có ý nghĩa gì đối với sự di chuyển của nó?

Đăng lúc: 11-08-2017 07:35:00 AM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Lớp lông co giãn ở gan bàn chân thỏ có ý nghĩa gì?

Lớp lông co giãn ở gan bàn chân thỏ có ý nghĩa gì?

Lớp lông co giãn ở gan bàn chân thỏ có ý nghĩa gì?

Đăng lúc: 09-08-2017 07:13:00 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Cây họ đậu phát tán hoa như thế nào?

Cây họ đậu phát tán hoa như thế nào?

Một số cây họ đậu đã lợi dụng quán tính để phát tán như thế nào?

Đăng lúc: 07-08-2017 07:28:00 AM | Đã xem: 253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Tại sao người điều khiển bánh lái uốn mình ăn nhịp với người chèo sẽ làm tăng vận tốc của thuyền?

Tại sao người điều khiển bánh lái uốn mình ăn nhịp với người chèo sẽ làm tăng vận tốc của thuyền?

Tại sao người điều khiển bánh lái uốn mình cho ăn nhịp với người chèo sẽ làm tăng thêm được vận tốc của thuyền?

Đăng lúc: 05-08-2017 06:43:00 AM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Tại sao chó lại khó bắt được cáo khi cáo thay đổi hướng chạy?

Tại sao chó lại khó bắt được cáo khi cáo thay đổi hướng chạy?

Cáo mưu mô bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác để tránh sự đuổi bắt của chó. Tại sao nó lại làm như vậy? Cùng chúng tôi giải thích nhé?

Đăng lúc: 04-08-2017 06:06:00 AM | Đã xem: 232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
Tại sao các vận động viên nhảy cao nhảy xa phải co 2 chân khi rơi xuống đất?

Tại sao các vận động viên nhảy cao nhảy xa phải co 2 chân khi rơi xuống đất?

Tại sao lúc rơi xuống, các vận động viên nhảy cao và nhảy xa phải co hai chân lại?

Đăng lúc: 03-08-2017 06:11:00 AM | Đã xem: 295 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các hiện tượng vật lí , Giải thích vật lý
1 2 3 4 5  Trang sau