Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Đăng lúc: . Đã xem 175 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Lớp 10
Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực, ba lực không song song
Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

- Vật rắn: là vật có kích thước đáng kể và hầu như không bị biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực. Với vật rắn: do có kích thước lớn nên các lực tuy đặt vào cùng một vật nhưng có thể không cùng điểm đặt.

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song;

- Điều kiện cân bằng:
Muốn một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

- Biểu thức:   Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song;

- Cách xác định trọng tâm của vật rắn:
Ta có thể xác định trọng tâm của một vật bằng tính toán hoặc thực nghiệm

2. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

- Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy:
Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn, trước hết ta phải trượt hai vecto lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.
- Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:
Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy
Hợp của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song;

Xem thêm: 


Nguồn tin: Trang Tech 12h
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 5/5