lịch học theo từng tuần

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 25.7 đến 31.7.2016

(Thầy Dũng VTN) CÁC TRÒ XEM LỊCH TỪ TUẦN NÀY NHÉ. THẦY KHAI GIẢNG LỚP 12 VÀ LỚP 11 Ở NHÀ NHÉ. (Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập phát cho học sinh).

Đăng lúc: 25-07-2016 01:33:14 AM | Đã xem: 2294 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thầy Dũng VTN , Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần
Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 27.10 đến 2.11.2014

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 27.10 đến 2.11.2014

(Thầy Dũng VTN) CÁC TRÒ XEM LỊCH KHAI GIẢNG 3 CHƯƠNG "DAO ĐỘNG CƠ" "SÓNG CƠ" "ĐIỆN XOAY CHIỀU" BẮT ĐẦU TỪ TUẦN NÀY NHÉ. THẦY KHAI GIẢNG LỚP 12 VÀ LỚP 10 Ở NHÀ NHÉ. (Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập phát cho học sinh).

Đăng lúc: 26-10-2014 09:44:03 PM | Đã xem: 7931 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học, Lịch khai giảng , lịch khai giảng lớp mới , lịch học theo từng tuần
Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 20.10 đến 26.10.2014

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 20.10 đến 26.10.2014

(Thầy Dũng VTN) CÁC TRÒ XEM LỊCH KHAI GIẢNG 3 CHƯƠNG "DAO ĐỘNG CƠ" "SÓNG CƠ" "ĐIỆN XOAY CHIỀU" BẮT ĐẦU TỪ TUẦN NÀY NHÉ. THẦY KHAI GIẢNG LỚP 12 VÀ LỚP 10 Ở NHÀ NHÉ. (Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập phát cho học sinh).

Đăng lúc: 19-10-2014 11:17:21 PM | Đã xem: 6754 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thầy Dũng VTN , Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần
Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 25.8 đến 31.8.2014

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 25.8 đến 31.8.2014

(Thầy Dũng VTN) CÁC TRÒ XEM LỊCH NGHỈ LỄ BẮT ĐẦU TỪ TUẦN NÀY NHÉ. tUẦN SAU XEM CÁC LỚP KHAI GIẢNG MỚI TỪ ĐẦU VÀ CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ MỚI THẦY KHAI GIẢNG LỚP 12 VÀ LỚP 10 Ở NHÀ NHÉ. (Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập phát cho học sinh).

Đăng lúc: 24-08-2014 06:28:15 AM | Đã xem: 2195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 11.8 đến 17.8.2014

THẦY BẮT ĐẦU KHAI GIẢNG LỚP 12 VÀ LỚP 10 Ở NHÀ NHÉ. (Thầy Dũng VTN) Lịch giảng dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh.

Đăng lúc: 15-08-2014 09:23:53 PM | Đã xem: 1946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 4.8 đến 10.8.2014

(Thầy Dũng VTN) Lịch giảng dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. THẦY BẮT ĐẦU KHAI GIẢNG LỚP Ở NHÀ KHU CẦU GIẤY NHÉ

Đăng lúc: 04-08-2014 10:41:27 PM | Đã xem: 2392 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần
Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 14.4 đến 20.4.2014

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 14.4 đến 20.4.2014

(Thầy Dũng VTN) Lịch giảng dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. KHAI GIẢNG mới chuyên đề SÓNG CƠ và MÁY ĐIỆN cho học trò chưa học đi học bù nhé

Đăng lúc: 14-04-2014 12:44:24 PM | Đã xem: 3492 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần
Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 7.4 đến 13.4.2014

Lịch học VẬT LÝ thầy DŨNG VTN từ 7.4 đến 13.4.2014

(Thầy Dũng VTN) Lịch giảng dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. KHAI GIẢNG mới chuyên đề SÓNG CƠ và MÁY ĐIỆN cho học trò chưa học đi học bù nhé

Đăng lúc: 08-04-2014 11:27:18 PM | Đã xem: 2689 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học, Lịch khai giảng , lịch học theo từng tuần
1 2  Trang sau