Ôn thi đại học chuyên đề LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài tập trắc nghiệm mẫu nguyên tử Bo

Bài tập trắc nghiệm mẫu nguyên tử Bo

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương lượng tử ánh sáng chuyên đề mẫu nguyên tử Bo. Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro. Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 08-06-2014 07:05:00 PM | Đã xem: 2461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Lượng tử anh sáng
Bài tập trắc nghiệm hiện tượng quang điện trong

Bài tập trắc nghiệm hiện tượng quang điện trong

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương lượng tử ánh sáng chuyên đề hiện tượng quang điện trong. Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 06-06-2014 07:57:00 PM | Đã xem: 2190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Lượng tử anh sáng
Bài tập trắc nghiệm hiện tượng quang điện ngoài

Bài tập trắc nghiệm hiện tượng quang điện ngoài

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương lượng tử ánh sáng chuyên đề hiện tượng quang điện ngoài. Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 04-06-2014 07:53:00 PM | Đã xem: 2320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Lượng tử anh sáng