Ôn thi đại học chuyên đề SÓNG ÁNH SÁNG

Bài tập trắc nghiệm các loại tia

Bài tập trắc nghiệm các loại tia

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương sóng ánh sáng chuyên đề các loại tia ánh sáng . Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 02-06-2014 07:35:00 PM | Đã xem: 2091 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Sóng ánh sáng
Bài tập trắc nghiệm máy quang phổ

Bài tập trắc nghiệm máy quang phổ

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương sóng ánh sáng chuyên đề máy quang phổ, các loại máy quang phổ . Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 31-05-2014 07:49:00 PM | Đã xem: 1988 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Sóng ánh sáng
Bài tập trắc nghiệm giao thoa ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm giao thoa ánh sáng

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương sóng ánh sáng chuyên đề giao thoa ánh sáng. Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 29-05-2014 07:34:00 PM | Đã xem: 2145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Sóng ánh sáng
Bài tập trắc nghiệm tán sắc và nhiễu xạ ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm tán sắc và nhiễu xạ ánh sáng

(Thầy Dũng VTN) - Bài tập trắc nghiệm vật lý chương sóng ánh sáng chuyên đề tán sắc và nhiễu xạ ánh sáng. Các bạn xem đáp án ở cuối trang

Đăng lúc: 27-05-2014 07:20:00 PM | Đã xem: 2155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lớp 12 , Sóng ánh sáng