Kết quả tìm kiếm trên "Tin Tức": 36
Khai giảng các chuyên đề mới cho các bạn ở những lớp cũ. Chuyên đề "lượng tử ánh sáng" tiếp sau phần "điện xoay chiều" Chuyên đề "Vật lí hạt nhân" tiếp sau phần "sóng ánh sáng" Chuyên đề "luyện đề" để rèn luyện kĩ năng. Chuyên đề "Quang hình" lớp 11 bắt đầu kì 2....
...- Để sẵn sàng cho kỳ thi đại học vào tháng 7 năm 2013 đang đến gần, thầy Dũng VTN khai giảng vòng 2 tổng hợp và nâng cao chuyên đề SÓNG CƠ, ĐIỆN XOAY CHIỀUHọc trò có thể chọn một trong các lớp sau 16h Thứ Tư ngày 10/04 Trung tâm N5 16h Thứ Bảy ngày 13/04 Trung tâm Đại Học Dược 18h Chủ Nhật ngày...
Do có một số bạn chưa kịp học nên thầy khai giảng một lớp ĐIỆN XOAY CHIỀU vào 20h thứ 5 ngày 14/11 tại trung tâm Thăng Long số 4 Chùa Bộc.Khai giảng cho các bạn chưa kịp học đợt trước, các trò cố gắng học để đuổi kịp các bạn: Chuyên đề Khai giảng Tài liệu trên web của thầy ĐIỆN XOAY CHIỀU 20h thứ 5...