Kết quả tìm kiếm trên "Tin Tức": 21
...dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. (Có 4 CA KHAI GIẢNG SANG CHƯƠNG MỚI: SÓNG ÁNH SÁNG VÀ MẠCH LC ) /uploads/news/2012_12/lich-day-17.12-den-23.12.jpgTrung tâm TÔ HOÀNG: số 44 ngõ 204 Lê thanh Nghị.Trung tâm ĐA MINH:Giảng đường...
...dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. (Có 3 CA KHAI GIẢNG SANG CHƯƠNG MỚI: SÓNG ÁNH SÁNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ LỚP 11 ) /uploads/news/2012_12/lich-day-24.12-den-30.12.jpgTrung tâm TÔ HOÀNG: số 44 ngõ 204 Lê thanh Nghị.Trung tâm ĐA...
...đề mới cho các bạn ở những lớp cũ. Chuyên đề "lượng tử ánh sáng" tiếp sau phần "điện xoay chiều" Chuyên đề "Vật lí hạt nhân" tiếp sau phần "sóng ánh sáng" Chuyên đề "luyện đề" để rèn luyện kĩ năng. Chuyên đề "Quang hình" lớp 11 bắt đầu kì 2....